ion_bratianu_poster_eveniment

Perioada: 2015-12-24 –
Organizator: Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I.C. Brătianu” al Academiei Române și Fundația Universitară a Mării Negre (FUMN)
Loc de desfășurare: Aula Academiei Române, Calea Victoriei 125, București

Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române „Ion I. C. Brătianu” și Fundația Universitară a Mării Negre au organizat sesiunea omagială:

Ion I. C. Brătianu se întoarce în Academia Română

desfășurată în Aula Academiei Române (Calea Victoriei 125), în data de 24 noiembrie, în onoarea patronului nostru spiritual – Ion I. C. Brătianu. Menționăm că a fost prima manifestare de acest gen organizată în Aula Academiei Române în memoria marelui om de stat, fiind transmisă online pe site-ul Privesc.eu

În cadrul evenimentului au luat cuvântul Academicianul Ionel Valentin Vlad, Președintele Academiei Române și Prof. univ. Dan Dungaciu, directorul ISPRI – Ion I. C. Brătianu, fiind însoțiți de alte personalități marcante în calitate de vorbitori, precum Acad. Dan BerindeiLaurențiu Ștefan, consilier prezidențial, Acad. Mircea Malița, președintele fondator al FUMN, Anca Andreescu,  Nicolae NoicaOana StănciulescuRuxandra Noica.

„În istoria popoarelor există personalități providențiale, care-și pun amprenta asupra evoluției unor țări, devenind repere pentru generațiile prezente și viitoare. (…) Brătianu este un om politic a cărui acțiune a fost pusă necondiționat în slujba națiunii române”, a spus acad. Vlad.

Președintele Academiei Române a evidențiat, rolul de factor predominant al vieții politice românești, jucat, în perioada 1914-1920, de Ion I. C. Brătianu.

„Neutralitatea, intrarea României în cea dintâi conflagrație mondială, eforturile depuse la Conferința de pace de la Paris, ca și în anii de după război, încărcați de reforme de mare importanță pentru progresul țării, precum și legiferarea votului universal, reforma agrară și, mai presus de toate, adoptarea Constituției din 1923, una dintre cele mai avansate din Europa, poartă toate pecetea puternicei personalități a lui Ionel Brătianu”, a spus Ionel Valentin Vlad.

Vorbind despre Ion I. C. Brătianu — diplomatul, Mircea Malița a afirmat că acesta, după ce, realist, cu încăpățânarea specifică, s-a abținut doi ani, a ales bine în decizia unei alianțe cu Antanta, ceea ce a făcut ca, după prima conflagrație mondială, România să stea la masa învingătorilor.

Malița a evidențiat rolul jucat de Brătianu în cadrul negocierilor de pace de la Paris de după război.

Acad. Dan Berindei a afirmat că Ionel, Ion I. C. Brătianu „și-a iubit cu neprecupețire patria și-a slujit-o prin perseverență și dăruire”.

Istoricul a amintit rolul jucat de Brătianu în inițierea reformei agrare și a votului universal.

„El n-a fost numai un făptuitor, ci și un mare model”, a spus Dan Berindei.

În comunicarea „Ion I. C. Brătianu, inovatorii morali și proiecția României”, Dan Dungaciu, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române „Ion I. C. Brătianu” , a afirmat că marele liberal are meritul de a fi inițiatorul unui mare proiect.

„Liberalismul lui este doar metoda, nu proiectul, care a fost statul modern român”, a spus Dungaciu, subliniind că această viziune a lui Brătianu îl face actual.

El a anunțat că institutul va edita, în următorii ani, în patru volume, discursurile lui Ion I. C. Brătianu.

Consilierul prezidențial Laurențiu Ștefan a transmis un cuvânt din partea Președinției României.

Personalitatea marelui om politic a fost evocată de Anca Andreescu, în cadrul comunicării „O ctitorie culturală uitată. Așezământul Ion I. C. Brătianu”. Ea atras un semnal de alarmă asupra faptului că acest așezământ zace azi în paragină.

Totodată, a fost prezentat un film documentar dedicat Așezământului Ion I. C. Brătianu, în context, Nicolae Noica, unul dintre autorii filmului, accentuând că aceasta ar putea fi restaurată cu 2 milioane de euro.

Urmăriți înregistrarea integrală a sesiunii AICI.