„Justice, Community and Freedom”

The 30th Biennial World Congress of The International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy, București 3-8 iulie 2022   Congresul internațional al Asociației Internaționale pentru Filosofia Dreptului și Filosofie Socială, abreviat IVR după...

Colecția Mircea Malița ca oglindă a prezentului

Mircea Malița, o personalitate marcantă a vieții publice românești și înainte, și după 1989. 10 opere din colecția matematicianului, academicianului și diplomatului român Mircea Malița vor fi scoase la licitație în cadrul Licitației de Vară. Apariția operelor din...