Despre Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale "Ion I.C.Brătianu"

Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I. C. Brătianu” (ISPRI) al Academiei Române a fost fondat în ianuarie 1990 cu numele de Institutul de Teorie Socială şi Politologie, având ca obiectiv principal dezvoltarea cercetării științifice în domeniul filosofiei sociale şi al ştiinţelor politice. Institutul a întreprins la început cercetări asupra schimbărilor politice fundamentale din Europa Centrală şi de Est, inclusiv din România, după căderea comunismului.

După reorganizarea şi redenumirea Institutului din decembrie 2001, cercetările au abordat o problematică mai largă privind tranziţia de la totalitarism la democraţie, dezvoltarea pluralismului politic şi a societăţii civile din perspectiva principalelor teorii şi ideologii politice contemporane.

Astăzi, activitățile principale ale ISPRI, organizat în două departamente și două laboratoare, constau în realizarea de cercetări fundamentale pe următoarele direcții: ştiinţe politice (teorii politice moderne şi contemporane, istoria ideilor politice, filosofie politică, sociologie și comunicare politică,); relaţii internaţionale (studiul proceselor de integrare euro-atlantică pe toate palierele – politic, economic, strategic, identitar, social; problematica românilor de pretutindeni; regiunea extinsă a Mării Negre și regiunea Balcanilor; realizarea noii arhitecturi europene şi rolul NATO şi UE în cadrul sistemului de relaţii internaţionale, evoluții globale cu impact regional etc.; sociologia și geopolitica religiilor și analiza războiului informațional și comunicare strategică (larics.ispri.ro).

ISPRI editează și tipărește două reviste proprii: Revista de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale (www.revista.ispri.ro) şi Romanian Journal of Political Science and International Relations (www.journal.ispri.ro). Aceste două reviste continuă, începând cu 2004, seriile Revistei de Teorie Socială şi ale Revue Roumaine de Théorie Sociale în formate noi şi cu o tematică îmbogăţită.

ISPRI are o Editură proprie acreditată CNCSIS, înfiinţată prin Decizia Ministerului Culturii nr. 1835 din 25 februarie 1993 (www.librarie.ispri.ro).

ISPRI deţine o Bibliotecă bogată care conţine 300 000 de titluri (aproximativ un milion de volume) în domeniul ştiinţelor socio-umane şi politice.