26-28 Aprilie 2018,

sala Ion Heliade Rădulescu a Bibliotecii Academiei Române, București

TEMA:  ANTROPOLOGIE ȘI GENETICĂ

ORGANIZATORI: Academia Română Institutul de Antropologie, „Francisc I. Rainer”, Academia Română, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kiritescu”, Academia de Științe Medicale, Institutul Național Pentru Sanatatea Mamei și a Copilului „Alessandrescu – Rusescu”, Academia Oamenilor de Știință din România, Secția de Științe Biologice, Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, Comisia de Antropologie – Academia Română,  Societatea Academică de Antropologie Bucuresti – Sibiu, 26-28 Aprilie 2018, sala Ion Heliade Rădulescu a Bibliotecii Academiei Române, București

Au participat și susținut comunicări:

VIORELLA MANOLACHE, cercetător științific III, dr., ISPRI – Viitorul postuman. Detenta postumanismului: bio-tehnologie/ameliorare morală

 MIHAI-LUCIAN BÂRSAN, asistent cercetare, drd., ISPRI – Big Data și structuri tehnologice complexe: pasul înainte către a visa cuantic

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8