„Acest volum însumează cercetările autorului din ultimii ani concentrate în principal asupra vechii și inepuizabilei dispute dintre Liberalism și adversarii săi principali, Socialismul și Conservatorismul, cu diversele lor variante, începând încă din secolul al XVIII-lea și până în prezent” – CRISTIAN-ION POPA

„Disputa modernă, aproape clasicizată în cultura română, este între liberali și conservatori, care au avut confruntări și dispute unii cu alții, au polemizat, erau în tabere politice diferite, iar absorbția lor astăzi în patrimoniul public cultural sau politic se face de regulă prin apelul la etichetă. E exact, dar nu întrutotul adevărat. Da, au fost polemici, dispute, bătălii politice – dar exista și un element comun care îi identifica pe toți: proiectul național, de construcție și întărire a națiunii (nation building), pe care și-l asumau ambele tabere, cu metodologii diferite, însă” – DAN DUNGACIU

„O bună parte din mitologia României interbelice, așa cum este aceasta cultivată în prezent, își are originea în această sistematică devaluare a spiritului critic și în cultivarea sistematică a unor clișee de gândire. Din nefericire, acest gen de abordare necritică se regăsește uneori și în literatura de specialitate, a celor care abordează subiecte din domeniul istoriei politice și culturale, al istoriei literaturii, al sociologiei etc., care poate fi foarte conectată la informația științifică de actualitate, dar refuză spiritul critic” – ION GOIAN

„Deși în perioada interbelică Statul s-a mărit de peste două ori prin teritoriul și populația cuprinse în interiorul jurisdicției sale, Economia și Societatea românească au rămas printre cele mai subdezvoltate din Europa…În orice societate, inclusiv în societatea românească, există o corelație strânsă între ordinea sa constituțională – nu doar instituită formal, ci și respectată, chiar cultivată și practicată, ca urmare a angajamentelor sale normative ultime, interne și internaționale – și performanța sa economică și societală generală” – CRISTIAN-ION POPA