fig1

Sâmbătă, 27 mai, ora 15.00, la standul RAO din cadrul  Salonului Internațional de Carte  Bookfest 2017 a avut loc lansarea primei enciclopedii a relațiilor internaționale, concepută la o asemenea scară, de cercetătorii români, sub egida Academiei Române.

fig2

Enciclopedia relațiilor internaționale, al  cărei coordonator este Dan Dungaciu, nu este doar un inventar clasicizat de doctrine,  strategii, concepte sau  evenimente  globale majore,  ci  și  o  oglindă a conceptelor și a evoluţiilor specifice spaţiului răsăritean. Ea cuprinde două volume și este un instrument unic în patrimoniul academic românesc, deosebit de util și pentru a cărui elaborare s-au depus eforturi deosebite.

fig 3

Enciclopedia relațiilor internaționale cuprinde 479 de intrări,  ordonate  alfabetic. Acestea definesc și analizează termeni de referință din teoria și practica relațiilor  internaționale:  teorii  clasice, paradigme, perspective, instituții, doctrine de securitate, organizații regionale și globale (politice, economice,culturale și de securitate), conferințe internaționale, termeni consacrați din studiile strategice și de securitate, precum și concepte/evenimente specifice Europei Răsăritene. Ca metodologie de redactare a termenilor a fost folosită o structură-tip  ce include: identificarea termenului; conceptualizarea sa; prezentarea și dezvoltările instituționale/teoretice/analitice; critici/reconsiderări ale termenului; statutul conceptului în prezent; bibliografie.

fig 4

IMG_3125-700x466

 

Textele care formează conținutul cărții au fost redactate de 26 de autori, cercetători din cadrul Departamentului de Relații Internaționale al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I.C. Brătianu“ și colaboratori externi, secretariatul volumului fiind asigurat de Sanda Cincă și Ruxandra Iordache. Lucrarea a fost întocmită sub coordonarea prof. univ. dr. DAN DUNGACIU, director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române, președintele Fundației Mării Negre din România.

fig 5

Au participat  ambasadorii Liviu Bota, Sergiu Celac, Cistian Diaconescu,cercetători și specialiști în domeniu,ziariști,publicul iubitor  în domeniu.

Enciclopedia relațiilor internaționale  este un proiect fundamental al Academiei Române,a spus Dan Dungaciu și face parte dintr-o succesiune de trei proiecte fundamentale ale Academiei Române. Urmează enciclopedia diplomației și enciclopedia gândirii politice românești.

Vorbitorii au subliniat importanța apariției lucrării subliniind că este primul demers de acest fel în România.Este o lucrare de căpătâi și cel mai important, este rezultatul unei viziuni,a unei concepții,a unei perspective  românești asupra relațiilor internaționale.

fig 7

Enciclopedia Relațiilor Internaționale este prima enciclopedie de acest profil scrisă de cercetătorii din România, a spus Dan Dungaciu. Particularitatea nu constă, însă, doar în acest amănunt bibliografic, ci faptul că situarea cercetătorilor se resimte pe tot parcursul volumului.

Enciclopedia Relațiilor Internaționale nu este doar un inventar clasicizat de doctrine, strategii, concepte sau evenimente globale majore etc., ci și o oglindă a conceptelor și a evoluțiilor specifice spațiului răsăritean pe care volume de acest tip publicate în spațiul occidental tind, din rațiuni ușor de înțeles, să le ignore aproape cu desăvârșire,a subliniat coordonatorul lucrării.