Warning: A non-numeric value encountered in /home/ispri/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

IN MEMORIAM, academician Alexandru Boboc

20.02.1930-18.04.2020

Profesorul și academicianul Alexandru Boboc a intrat în eternitate prin porțile de aur ale filosofiei, ca spirit excepțional, încununând o viață acordată la notele înalte ale sensului, valorii, ființei și adevărului, într-o operă maiestuoasă, armonioasă și simfonică, potențată de sensibilitatea sa, de dragostea și deschiderea deosebită pentru muzică a iubitului nostru Profesor.

Născut acum nouă decenii în comuna Dumbrava, județul Mehedinți, absolvent al Facultății de Filosofie a Universității București din 1957, doctor în filosofie din 1964, autor al unei prime cărți, dedicată lui Kant, din 1968, profesor titular din anul 1972, membru correspondent al Academiei Române din 1991 și membru titular din 2012, Profesorul Alexandru Boboc a lăsat în urmă o operă filosofică admirabilă, în care regăsim un filosof de profesie, care a deschis prin talent filosofic și pedagogic o cale frumoasă pentru multe generații de gânditori.

Dacă am vorbit despre dragostea Profesorului Alexandru Boboc pentru filosofie înfrățită cu cea pentru muzică, putem vorbi și despre portativul extins al operei sale, descris de teme din filosofia lui Kant, Scheler, Hartmann, Husserl, Descartes, Spinoza, Leibniz, Schopenhauer, Hegel, Nietzsche, Rickert, Gadamer, Heidegger, Cassirer, Wittgenstein, Carnap, Frege etc., precum și de neopozitivism, realism, hermenutică, fenomenologie, filosofia limbajului și semiotică, ontologie. Demersul său a străbătut acest portativ fiosofic într-o privire specializată, cu rază lungă, punctând preocupările majore din filosofia contemporană.

Numărul lucrărilor publicate de Profesorul Alexandru Boboc este copleșitor și regăsim în opera sa și un ritm excepțional al publicațiilor (de la cărți la volume coordonate, la studii, traduceri și prefețe); dar valoarea lor  intrinsecă este aceea care le impune pentru totdeauna în filosofie și cultură, aceste opere având și meritul de a se constitui drept contribuție redutabilă la racordarea filosofiei și culturii românești la filosofia contemporană. Sunt pe deplin justificate onorantele mențiuni de referință, spre exemplu, în Dicţionar. Membrii Academiei Române 1866-1999 (autor Dr. Dorina Rusu), Ed. Academiei Române (1999), p. 71, unde se precizează că „Este considerat în prezent cel mai bun cunoscător al filosofiei contemporane în România.” sau despre volumul intitulat E.Husserl, Scrieri filosofice alese (trad. şi comentarii, note, bibliografie de Al.Boboc) apreciat ca „cea dintâi traducere în limba română a unor lucrări principale ale întemeietorului fenomenologiei moderne” sau în „Revista de filosofie” (T. LXIX, 1-2, 2002, p. 175) în care se apreciază despre volumul Cunoaştere şi comprehensiune (publicat în 2001): lucrarea „are la bază activitatea didactică consacrată de prof. Alexandru BOBOC de-a lungul câtorva decenii filosofiei contemporane, abordată de autor în câteva volume publicate înainte de ’89 şi care pot fi citite şi astăzi cu folos de cel interesat în obţinerea unei perspective de ansamblu asupra unei probleme şi asupra surselor bibliografice esenţiale ei”.

Tocmai fiindcă a excelat într-o raportare aprofundată, comprehensivă, la filosofia contemporană, Profesorul Alexandru Boboc a fost un creator simfonic în filosofie. A înțeles centralitatea fenomenologică și semiotică a receptării în filosofie ca și în artă. Străbătând opera lui Profesorului Alexandru Boboc, cunoașterea filosofică se dezvăluie ca demers interpretativ, iar construcția filosofică înflorește ca reconstrucție și reevaluare. Opera filosofică este operă de cultură și operă de artă. Acesta este contextul deosebit în care Profesorul Alexandru Boboc a onorat filosofia românească, valorificând noi înțelesuri și evidențiind valoarea filosofiei românești (Constantin Rădulescu-Motru, Dimitrie Cantemir, Petre Andrei, D. D. Roșca, Ion Petrovici, Mircea Florian, Lucian Blaga etc.), într-o continuitate neobosită a preocupărilor de referință.

Iubitul Profesor Alexandru Boboc rămâne pentru totdeauna un reper românesc luminos la orizontul filosofiei contemporane, cel care, într-un ecou al unor inspirate titluri, a sădit „normă și valoare în orizontul cuvântului trăit”, trecând de la discursul filosofic la „tăcere” și referențialitate, printre formele eterne ale spiritului, printre ale sale principii și statui.

Odihnă veșnică, în muzica astrelor! Îi purtăm dragoste, recunoștință și admirație, veșnice!

 

Henrieta Anișoara Șerban

București, 21 aprilie 2020

 

 


Notice: Undefined index: img in /home/ispri/public_html/wp-content/plugins/ct-ultimate-gdpr/includes/views/cookie-group-popup.php on line 199