ANUL 2022 –:

„PĂRINŢII FONDATORI” AI ROMÂNIEI MODERNE – Proiect de cercetare fundamentală la care participă cercetători din ambele Departamente.

Coordonator: prof. univ. dr. Dan Dungaciu.

Prefaţă: academicican Ioan-Aurel Pop.

Perioada de desfăşurare: 2022-2025.

Obiective de realizat în anul 2022: documentare şi cercetare.

DEPARTAMENTUL RELAŢII INTERNAŢIONALE:

PROGRAMUL: ENCICLOPEDIA RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE (multianual):

Proiectul nr. 1: EU AND THE NEW „PERFECT STORM”, english edition, Cambridge Scholars Publishing, 2022.

Editors: Dan Dungaciu, Ruxandra Iordache.

Proiectul nr. 2: ENCICLOPEDIA CHINEI – Proiect de cercetare fundamentală la care participă cercetătorii din ambele Departamente.

Perioada de desfăşurare: 2021-2023.

Coordonator: Prof. univ. dr. Dan Dungaciu.

Obiective de realizat în anul 2021: documentarea, elaborarea şi predarea unor articole în Revistele Institutului.

Obiective de realizat în anul 2022: finalizarea articolelor.

Obiective de realizat în anul 2023: publicarea volumului.

Proiectul nr. 3: ANALIZA SITUAŢIEI DIN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ: ASPECTE SOCIALE, IDENTITARE ŞI GEOPOLITICE – Proiect colectiv de cercetare.

Autori: prof. univ. dr. Dan Dungaciu, AC drd. Tatiana Cojocari, AC drd. Radu Cupcea

Perioada de desfăşurare: 2022.

Obiectivul de realizat în anul 2022: publicarea volumului.

Proiectul nr. 4. JEAN MONNET. ELEMENTE PENTRU O REFLECŢIE SOCIOLOGICĂ ASUPRA CONSTRUCŢIEI EUROPENE – Proiect individual de cercetare.

Autor: CS dr. Ruxandra Iordache.

Perioada de desfăşurare: 2022.

Obiectivul de realizat în anul 2021: publicarea volumului.

Proiectul nr. 5. SECURITATEA NONMILITARĂ A UE: REALITĂŢI ŞI PERCEPŢII SOCIOLOGICE – Proiect individual de cercetare.

Autor: CS dr. Sanda Cincă.

Perioada de desfăşurare: 2022.

Obiectivul de realizat în anul 2022: publicarea volumului.

DEPARTAMENTUL ŞTIINŢE POLITICE

PROGRAMUL: ENCICLOPEDIA GÂNDIRII POLITICE (multianual):

Proiectul nr. 1: ENCICLOPEDIA STATULUI CONTEMPORAN – Proiect de cercetare fundamentală la care participă cercetătorii din ambele Departamente.

Coordonatori: CS I Dr. Ion Goian, CS II Dr. Cristian-Ion Popa.

Perioada de desfăşurare: 2021-2024 (2 vol).

Obiective de realizat în anul 2021: documentarea şi publicarea unor capitole în Revistele Institutului.

Obiective de realizat în anul 2022: publicarea volumului I.

Autorii: Dan Dungaciu, Ion Goian, Viorella Manolache, Florin Müller, Cristian-Ion Popa, Lorena Valeria Stuparu, Henrieta Anişoara Şerban, Gabriela Tãnãsescu, Enache Tuşa.

Proiectul nr. 2. LIBERALISM ŞI NEOLIBERALISM INTERBELIC – ROMÂNIA ŞI EUROPA – Proiect individual de cercetare.

Autor: CS III dr. Gabriela Tănăsescu.

Perioada de desfăşurare: 2022.

Obiectivul de realizat în anul 2022: publicarea volumului.

ANUL 2021 – Proiecte realizate:

1.O ENCICLOPEDIE A GÂNDIRII POLITICE ROMÂNEŞTI, Vol. III: 1918-1948: DEZBATERI, PUBLICAŢII ŞI AUTORI – Proiect de cercetare fundamentală, coordonator general al Proiectului: Ion Goian, coordonator volum: Cristian-Ion Popa, Prefaţă de Ion Goian, Bucureşti, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu”, 2021, ISBN: 978-606-8656-65-6, 848 pagini.

Autorii: Dan Dungaciu, Ion Goian, Viorella Manolache, Florin Müller, Cristian-Ion Popa, Victor Spinei, Lorena Valeria Stuparu, Henrieta Anişoara Şerban, Gabriela Tãnãsescu, Enache Tuşa.

2.Ruxandra Iordache (coordonator), UE ŞI NOUA „FURTUNĂ PERFECTĂ” – Proiect colectiv de cercetare, cu o Introducere de Dan Dungaciu, Bucureşti, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu”, 2021, ISBN: 978-606-8656-96-0, 600 pagini – volumul este în curs de publicare şi în limba engleză la Cambridge Scholars Publishing, 2022.

Autorii: Dan Dungaciu, Lucian Dumitrescu, Cristi Pantelimon, Ruxandra Iordache, Henrieta Anişoara Serban, Cristina Vohn, Gabriela Tănăsescu, Sanda Cincă, Darie Cristea, Enache Tuşa, Ana Maria Iancu, Viorella Manolache, Oana Simion, Carmen Burcea, Cristian-Ion Popa, Lucian Jora, Lorena Stuparu, Cristina Ivan,Tatiana Cojocari, Radu Cupcea.

3.Dan Dungaciu, Cristina Ivan, Darie Cristea, Lucian Dumitrescu (coordonatori şi coautori), O ENCICLOPEDIE A DOCTRINELOR DE SECURITATE – Proiect colectiv de cercetare, Bucureşti, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu”, 2021, 794 pagini.

4.Henrieta Anişoara Şerban, POSTLIBERALISM ŞI NEOPRAGMATISM – Proiect individual de cercetare, ediţie bilingvă română-engleză, Bucureşti, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu”, 2021, ISBN: 978-606-8656-94-6, 408 pagini.

ANUL 2020 – Proiecte realizate:

1.Dan Dungaciu (Editor), THE GEOPOLITICAL BLACK SEA ENCYCLOPAEDIA – Proiect de cercetare fundamentală, Secretary of the volume: Viorella Manolache, Translation: Ian Browne, Newcastle upon Tyne, UK, Cambridge Scholars Publishing, 2020, ISBN (10): 1-5275-5703-0, ISBN (13): 978-1-5275-5703-1, 532 pages.

Autorii: Mihai Bârsan, Ioana Constantin Bercean, Sanda Cincă, Tatiana Cojocari, Radu Cupcea, Lucian Dumitrescu, Dan Dungaciu, Ruxandra Iordache, Cristina Ivan, Lucian Jora, Viorella Manolache, Ioan-Cosmin Mihai, Răzvan Munteanu, Petrişor Peiu, Mihai Sebe, George Scarlat, Oana Simion, Nicolae Ţîbrigan, Cristina Vohn.

2.Cristina Vohn, Dan Dungaciu (coordonatori), ÎN LUPTĂ CU NOI, CU VIRUSUL ŞI CU CRIZELE LUMII. JURNAL ACADEMIC ÎN PANDEMIE – Proiect colectiv de cercetare, Bucureşti, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion. I.C. Brătianu”, 2020, 648 pagini.

Autorii: Ioan-Aurel Pop, Victor Voicu, Daniel Dăianu, Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române Daniel, membru de onoare al Academiei Române, Bogdan C. Simionescu, Gheorghe Păun, Wilhelm Dancă, Dan Dungaciu, Nicolae Ţîbrigan, Radu Cupcea, Cristina Vohn, Lucian Dumitrescu, Henrieta Anişoara Şerban, Viorella Manolache, Darie Cristea, Ruxandra Iordache, Lucian Jora, Carmen Burcea, Lorena Stuparu, Carmen Burcea, Florin Müller, Cristian-Ion Popa, Cristi Pantelimon, Ion Goian, Tatiana Cojocari, Enache Tuşa, Bogdan M. Popescu, Oana Simion, Cristina Ivan, Gabriela Tănăsescu, Sanda Cincă, Stelian Neagoe.

3.Cristian-Ion Popa, LIBERALISMUL ŞI ADVERSARII SĂI – Proiect individual de cercetare, Bucureşti, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I. C. Brătianu” (2019), ediţia a 2-a 2020, ISBN: 978-606-8656-79-3, 411 pagini.

4.Lucian Dumitrescu, NARAŢIUNI STRATEGICE. SECURIZARE ŞI LEGITIMITATE ÎN RELAŢIILE INTERNAŢIONALE – Proiect individual de cercetare, Bucureşti, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu”, 2020.

5.Viorella Manolache, Ian Browne (coautori), ORWELL – UN BESTIAR SOCIALIST AL CAPITALISMULUI, Bucureşti, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I. C. Brătianu”, 2020, ISBN: 978-606-8656-87-8, 357 pagini.