Program individual de muncă al personalului de cercetare

 

În conformitate cu STATUTUL ACADEMIEI ROMÂNE, publicat în Monitorul Oficial al României la data de 14 septembrie 2009, Art. 43 (3): „Personalul de cercetare din institute şi centre îşi desfăşoară activitatea în cursul orelor legale de muncă, la sediile unităţilor ori în biblioteci, laboratoare, arhive, programul individual fiind aprobat de conducerea unităţii. Conducerile unităţilor sunt responsabile de programul personalului şi de evidenţa lui. Personalul are datoria să participe la acţiunile ştiinţifice organizate de unitatea respectivă, precum şi la cele din domeniu ale Academiei Române sau ale Secţiei de specialitate”.

Personalul de cercetare din Institut îşi desfăşoară programul individual în timpul legal de muncă (orele 9-17) de luni până vineri. Ei sunt prezenți în mod obligatoriu în Institut în zilele de luni și miercuri, precum și în toate celelalte zile ale săptămânii ori de câte ori este organizată o activitate colectivă în Institut:

Ședințe și dezbateri în cadrul Departamentelor și Laboratoarelor de specialitate;

Sesiuni interne de comunicări științifice;

Adunări generale ale Institutului.

Cercetătorii angajați cu ½ normă sunt obligați să participe la toate activitățile colective ale Institutului și să elaboreze lucrări într-o proporție de cel puțin jumătate din cele aferente unei norme întregi.

Pentru îndeplinirea planurilor individuale, cuprinse în Proiectele colective de cercetare aprobate de Consiliul științific și de Academia Română, cercetătorii își desfășoară activitatea în biblioteci și arhive, pentru documentarea și redactarea lucrărilor de cercetare curente aprobate de conducerea Institutului.

Cercetătorii participă în mod obligatoriu la manifestările științifice organizate de Secția de Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie și de Academia Română în ansamblul său.

De asemenea, cercetătorii pot participa, în limita resurselor materiale și de timp disponibile, cu comunicări științifice legate de Proiectele de cercetare și la manifestările științifice organizate de alte instituții de cercetare universitare și academice din țară și din străinătate.