INTERNSHIP/PRACTICĂ UNIVERSITARĂ 

Departamentul de Științe Politice 24 Martie – 12 mai 2023

 

 

 PARTENERI:

Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române, București, Departamentul de Științe Politice;

Universitatea București, Facultatea de Litere, Departamentul de Studii Culturale

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 24 Martie – 12 Mai 2021 NUMĂR ORE/STAGIU: 56 de ore

CURSANȚI/INTERNI (9): Andrei Ghiță (master CPCEI, anul II);

Maria Alina Oprea (master CPCEI, anul I);

Karina Brand (SE, anul III);

Alexandra-Ștefania Dumitru (SE, anul II);

Elena-Viorica Lupu (SE, anul II);

Ann-Kathrin Osiac (SE, anul II); Diana-Cristiana Zorlescu (SE, anul II); Geanina-Andreea Popa (SE, anul II); Sabin Ioan Prișcu (SE, anul

·        MODUL PRACTICĂ 1:
 1. REVISTA ROMANIAN REVIEW OF POLITICAL SCIENCES AND INTERNATIONAL RELATIONS (20 ore)
COMPETENŢE TEORETICE:

– Cunoaşterea şi aprofundarea modului de indexare a unei reviste ştiinţifice (academice) în baze de date internaţionale recunoscute (BDI);

 • – Cunoaşterea modului de funcţionare al procedeului de peer-review al revistei;
 • – Aprofundarea normelor minimale şi a celor standard de redactare ale unui articol ştiinţific;
 • – Identificarea şi cuantificarea temelor şi a rubricilor permanente ale revistei;
 • – Consultarea şi studierea numerelor revistei – online şi print;
 • – Deprinderea mecanismului de lucru : organizare, verificare şi îndosariere a unui număr de revistă
 • – Cunoaşterea etapelor premergătoare editării
COMPETENŢE PRACTICE:
 • – Elaborarea şi redactarea unui text aferent rubricii Review of Reviews sau Book Reviews.
·        MODUL PRACTICĂ 2:
 1. PROIECTE ACADEMICE FUNDAMENTALE (20 ore)
2.1. Ateliere de dezbatere:
 • Ian Browne, John Stuart Mill’s Liberalism – The Political and Social Obstacles to Freedom (31 Martie)
 • Cristian Ioan-Popa, Europa și Lumea: Çtiință vs. Propagandă. Mărimea economiilor; Puterea statelor: State fiscale, State sociale, State războinice (7 Aprilie)
 • Cristina Vohn, De ce studiem China? Transformarea Chinei într-o mare putere (7 Aprilie)
 • Marina Îngustu, Statul modern și controlul corpului social. Copilul în documentele de stare civilă din spațiul românesc din a doua jumătate a secolului al XIX-lea: date administrative realități socioculturale (14 Aprilie)
 • Corina Taraș-Lungu, Legile educației în România (14 Aprilie)
 • Carmen Burcea, „In varietate concordia”? O dezbatere pe marginea sloganului UE
(21 aprilie)
 • Sofia Vlad, Noul din noile Mișcări Sociale (21 aprilie)
 • Lorena Păvălan Stuparu, Atitudinea estetică a iubitorului de religii: Mircea Eliade (5 mai)
COMPETENŢE TEORETICE:
 • Studierea și aprofundarea modalităților de lucru, a obiectivelor, instrumentelor și strategiilor aplicate necesare în realizarea unui demers
COMPETENŢE PRACTICE:
 • Consultarea aplicată a Enciclopediilor Institutului;
 • Metode și strategii aplicate de inventariere a strategiilor și a dinamicii diplomației românești, cu insistenţă pe: gândirea politică românească și proiectul operelor fundamentale, politico-diplomatice ale lui Ion I. C. Brătianu;
 • Consultarea Bibliotecii Institutului – fond documente și presă;
 • Redactarea unei bibliografii critice din domeniu, cu titluri apărute în ultimii 3 ani la nivel național și internațional.

 

 1. WORKSHOP: 16 ore (2 ore organizare+ 14 ore redactare și prezentare)

 

COMPETENŢE TEORETICE:
 • Documentarea, elaborarea și susținerea unei prezentări științifice;
COMPETENȚE PRACTICE:
 • Deprinderea cu tehnica și modalitățile de organizare ale unui workshop;
 • Realizarea Caietelor de practică.

 

RESPONSABIL PRACTICĂ:

VIORELLA MANOLACHE, cercetător științific III, dr., Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române, București, Departamentul de Științe Politice OANA  PREDA, asistent  univ. dr. Universitatea  București, Facultatea de Litere,

Departamentul de Studii Culturale, specializarea Studii Europene