Zilele Măiastra, 15-18 septembrie 2016, eveniment internaţional dedicat artei şi designului identitar, organizat de Galeria Galateca în parteneriat cu Asociaţia Culturală NeoArt România.
            Viorella Manolache, cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I. C. Brătianu”, a participat în cadrul  dezbaterii publice „Ce este Măiastra?” – Noţiuni şi direcţii de acţiune  cu punctul de vedereCulturalul correct?
            Dezbaterea a îndosariat opiniile diverse ale artiştilor, creativilor şi cercetătorilor privind relaţiile complexe, filosofice, simbolice, socio-economice etc. dintre valorile identitar româneşti şi cele contemporane, precum şi percepţia, interpretarea şi sensul dezvoltării structurii identitare a lumii obiectual-simbolice cu specific românesc