Colocviul consacrat de Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române lui John Rawls la celebrarea centenarului nașterii și a jubileului operei sale majore A Theory of Justice

Tribute Colloquium to John Rawls

10 – 11 September 2021

a găzduit umătoarele comunicări susținute de cercetători ai ISPRI:

în 10 septembrie

Viorella Manolache, ISPRI, John Rawls – Temperament Filosofico-Politic, Adânc Religios / John Rawls – A Philosophical-Political Temperament, Deeply Religious,

Henrieta A. Șerban, IFPAR și ISPRI, Dreptatea ca echitate, un pragmatism principial / Justice as Fairness, a Principled Pragmatism,

în 11 septembrie

Stuparu Lorena, ISPRI, John Rawls în lectura lui Paul Ricoeur: Iubire și justiție / John Rawls in the reading of Paul Ricoeur: Love and Justice,

Gabriela Tănăsescu, ISPRI, Michael Sandel și revizuirea teoriei rawlsiene a dreptății / Michael Sandel and the Revision of the Rawlsian Theory of Justice.

http://www.institutuldefilosofie.ro/e107_files/downloads/Viata%20stiintifica/Colloquium%20IPPAR%20Tribute%20to%20Rawls.pdf

http://www.institutuldefilosofie.ro/news.php