LABORATORUL DE SOCIOLOGIA ȘI GEOPOLITICA RELIGIILOR(LSGR)

Ideea acestui Laborator în cadrul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române s-a născut ca urmare a trei elemente coroborate:

1. Pentru a răspunde provocărilor tot mai pregnante pe care anumite evenimente religioase le exercită asupra societăților europene;

2. Pentru a analiza si comunica publicului interesat (de la cetățeni la politicieni, trecând prin mediul academic sau religios) chestiunile religioase cu incidență politică, socială, geopolitică;

3. Pentru a oferi publicului din România o platformă de dezbatere publică a problematicii religioase și a efectelor societale, politice sau geopolitice ale acestora. Demersul final este acela de a reuni diverse voci cu competente academice diferite pentru dezbatarea fenomenului religios.

Relația dintre biserică și stat în Europa, problematica învățământului religios, restituirea proprietăților religioase sau salarizarea preoților, chestiunea laicatului, tipul de laicitate promovat în Europa sau România, problematica autocefaliilor bisericilor ortodoxe din regiune, provocările migrației Islamului spre Europa, relația dintre religie și identitatea națională, religia și (post)modernitatea, geopolitica Ortodoxiei, provocările Europei seculare, mizele ecumenismului sau resurecțiile religioase din regiune – toate aceste mize, și multe altele, vor constitui agenda de cercetare și dezbatere publică a Laboratorului nostru.

LSGR este compus din cercetători din cadrul ISPRI, și cercetători asociați în proiecte de cercetare, seminarii sau conferinețe organizate de LSGR.

Pentru diseminarea rezultatelor academice, LSGR are la dispoziție publicațiile ISPRI si o colecție nouă in cadrul editurii Instittului, “Sociologia și geopolitica religiilor”.